← Retour à la galerie photos

25.Anniversaire vun der "Amicale Garnisounsmusek Dikkrich" 12.06.2004

Fotoën vum Irène Schmitz

D´Brochure fir den Anniversaire