← Retour à la galerie photos

Rezeptioun beim hollänneschen Ambassadeur 26.04.2023

d´Garnisounsmusek huet zesummen mat de Kollege vun der Douane´s Musek e klenge Concert beim hollänneschen Ambassadeur gespillt orange Tulpen, et kéint ee mengen ët wier een an Holland eise Chef, den Thomas Graf, an Aktioun de Langehegermanns Pier as voll konzentréiert d´Martine as vun de Klarinetten ëmer am beschte gelaunt... eis Musikante warden op deen nächsten Asatz "un Fernand peut en cacher un autre" - Fernand Bartemes, Sekretär vun der Douane´s Musek a Fernand Diederich, Präsident vun der Garnisounsmusek ët kann een erkennen: vlnr Änder Friden, Kim Scheiden, Gast Goerend a Max Kuborn do mengt een, hie misst d´Kaap ofdoen, wann eis Flüttendamme spillen de Waldi huet di Dammen awer gutt ënerstëtzt mir soutzen zwar ënert engem Zelt, mee ët war gutt Wieder fir dobäussen ze spillen ouni Perkussioun geet ët net ët gouf awer och heiansdo gepaust waat eng flott Reih Blech, an den Änder Friden, Präsident vun der Douane´s Musek, virop eise Blech an der läschter Reih, de Pier Stocklausen bléist fir di aner mat déi zwéin loossen de Pier wéinistens net eleng zu gudder Läscht huet de Klaus Junk och nach matgespillt d´Saxophone waren net z´iwerhéieren ouni Tulpen geet ët dach net bei den Hollänner bei esou enger Foto bräuch een iwert d´Stëmung net méih vill ze soen esouguer de Chef huet sech vun deenen hollänneschen Spezialitéiten verféiere gelooss daat war d´Madame, déi eis di gudd Matjes ugebueden huet do soll kee soen, ët hätt him do net gefall mol eng Kéier eng Foto matt eiser Sängerin, dem Kim Scheiden eisen ale Präsident, den Nico Castermanns, huet sech ët net huele gelooss fir mat engem fréiere Musikant äus der Garnisounsmusek e Patt ze drénken Merci un eis Arméi, déi eis Musikanten vum Houwald op de Weimeschhaff an erëm zréck gefouert huet