← Retour à la galerie photos

De Kleesche kënt bei d´Douane´s Musek den 01.12.2022

fir d´éischt huet de Kleeschen sech ëm di Kleng gekëmert duerno haat hien och e puer léif Wieder fir d´Musikanten d´Musikanten an hier Begleedungen hu sech ët duerno gutt schmaache gelooss d´Musikanten an hier Begleedungen hu sech ët duerno gutt schmaache gelooss