← Retour à la galerie photos

Matthäusfeier vun der Douane den 21.09.2022

No éischte Gespréicher mam Präsident André Friden a mam Sekretär Fernand Bartemes vun der Douane´s Musek si mir zu puer bei sie an d´Prouw gaang a konnten eisen éischten Optrett mat hinnen zesummen op hierer Matthäusfeier maan. De Programm vum Dag war deen hei: Dépôt vun enger Gerbe bei der Gëlle Fra, duerno mam Cortège an Kathedral wou eng Mass gehale gouf an däer mir ënert eisem neie Chef, dem Thomas Graf, e puer Stécker gespillt hun, du si mir op eng Receptioun op d´Gemeng gaang an uschléissend gung et op d´Iëssen an de Parc Hotel op Dummeldeng, wou den Direkter vun der Douane, den Alain Bellot, eis wëllkomm bei hinne geheescht huet.

d´Ceremonie bei der Gëlle Fra fängt un Dépôt vun enger Gerbe bei der Gëlle Fra zesummen am Cortège vun der Gëlle Fra an d´Kathedral d´Douane´s Musek an d´Garnisounsmusek am Gläichschrëtt am Schrack zesumme mat den Douanieren bei der Kathedral an der Kathedral eisen Dirigent, den Thomas Graf, an Aktioun d´Kim Scheiden huet den Hallelujah a Gabriellas Song gesong d´Trompettisten Claude Hoffmann, Henri Nimax a Serge Melchior hun d´Sonnerie Nationale gespillt