Saison 2022 / 2023

← Retour aux actualités

31 juil. 2023

Saison 2022 / 2023 :

am Joer 2023: 

- Samschdes,  de 04.02.2023  ëm 19:00 Auer                                                Generalversammlung vun der Garnisounsmusek zu Biereng                     bei  Miersch am Restaurant "A Guddesch" 

- Mëttwochs,  de 15.03.2023  ëm 18:30 Auer                                                  Generalversammlung vun der Douane´s Musek zu Bissen                        am Restaurant "El Payador" 

- Mëttwochs,  de 26.04.2023  vun 11:30 bis 14:00 Auer                                 Feier vum hollännischen Nationalfeierdag                                                   beim Ambassadeur um Weimeschhaff                                                  mir spillen do e Concert vun enger Stonn     

- Freides,   den 28.04.2023  vun 14:00 bis 16:00 Auer                                   Musekaleschen Encadrement vun der Vereedegung vu                          Polizisten op 672, rue de Neudorf 2632 Findel      

- Mëttwochs,  de 24.05.2023  ëm 19:00                                                         Concert op der Place d´Armes mat der Douane´s Musek                             (concert ënert dem Numm vun der Garnisounsmusek) 

- Freides,  den 23.06.2023   Nationalfeierdag                                                Optrëtt vun 9:00 bis 13:30 Auer 

- Mëttwochs,  den 28.06.2023  ëm 19:00                                                       Concert op der Place d´Armes  mat der Douane´s Musek                             (concert ënert dem Numm vun der Douane´s Musek)  

- Sonndes,  den 16.07.2023  vu 15:30 bis 17:00 Auer                                    Concert zu Réimech "um Gréin" mat der Douane´s Musek                             (concert ënert dem Numm vun der Douane´s Musek)  

- Samschdes,  den 09.09.2023  vu 15:30 bis 17:00 Auer                               Concert zu Waasserbëlleg "op Lamp" mat der Douane´s Musek                 (concert ënert dem Numm vun der Douane´s Musek)  

 

***************************************************************

am Joer 2022: 

- Samschdes,  de 17.12.2022  vu 15:00 bis 16:00 Auer                                    Concert an der Fondation "Pescatore"  

- Donnëschdes,  den 01.12.2022  ëm 19:00 Auer                                            Neklosfeier vun der Douane´s Musek                                                                     (fir d’Kanner ass et schon ëm 16.00 Auer

- Freides,  den 28.10.2022  ëm 20:00 Auer                                                      Concert mat der Douane´s Musek a                                                           Concert vun der Harmonie Municipale Mondorf-les-Bains  

- Freides,  den 21.10.2022  ëm 20:00 Auer                                                      Concert zesumme mat der Douane´s Musek am                                    Centre culturel "op der Schmelz" zu Diddeleng 

- Mëttwochs,  den 23.09.2022                                                                         Matthäusfeier vun der Douane mat der Sonnerie aux Morts bei           der "Gëlle Fra", Cortège an d´Kathedral, Mass wou verschidde             Stécker gespillt gin, Rezeptioun op der Gemeng, duerno                       Iëssen am Parc Hotel Alvisse zu Dummeldeng 

***************************************************************