Datumen vun der Saison 2019/2020:

← Retour aux actualités

12 févr. 2020

Datumen vun der Saison 2019/2020 :

Samschdes,  den 23.5.2020 :                                                                           Gala-Concert mat den "AWACS"                                                                 an der « Aler Seeërei »  zu Dikrech ëm 20:00 Auer

Freideg, den 12.6.2020 :                                                                                  Musekalischen Encadrement fir den 122. Onofhängech-                 keetsdag vun de Philippinen am Cercle Municipal ëm 17:00 Auer 

Sonndeg, den 21.6.2020 :                                                                                Concert zu Pëtten am Schlass ëm 14:00 Auer

Dënschdes, den 23.6.2020 :                                                                            Concert op der Plëss fir Nationalfeierdag 

Freides a Samschdes, den 10. an 11.07.2020 :                                               Rees op Maastricht (Concert vum André Rieu)  

Sonndeg, den 12.7.2020 :                                                                                Concert zu Réimech op der Place Dr F. Kons ëm 11.00 Auer